Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik

Edukacja/Pozostałe

22 596 4100

www.kopernik.org.pl

Osobami uprawnionymi do korzystania z ulgi są członkowie rodziny wielodzietnej po okazaniu „Karty Dużej Rodziny”. Wystawy Stałe: – wstęp na wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica dzieci z rodzin wielodzietnych: 15 zł – wstęp dla dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia i młodzieży uczącej się w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności: 15 zł. PLANETARIUM: – dla rodzica, małżonka rodzica dzieci z rodzin wielodzietnych – dla dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia i młodzieży uczącej się w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 1) Pokaz 2D: 13 zł 2) Pokaz 3D: 18 zł Uwaga: zakup biletów wstępu przez Internet lub w kasach. (od 2018-12-14)