Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Usługi/Finansowe

55 230 45 58

www.bspaslek.pl

Prowadzenie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego za 0 zł (od 2021-03-15) Ulga 50% na prowizję od przyznanego kredytu (od 2021-03-15)