BIELAŃSKI SKŁADOWSKA. ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA, Ul. Bema 11/2, 31-517 Krtaków.

BIELAŃSKI SKŁADOWSKA. ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA, Ul. Bema 11/2, 31-517 Krtaków.

Usługi/Prawnicze

http://bielanski.com.pl

Rabat – 20% dla posiadaczy KDR na porady oraz usługi prawne dotyczące wszystkich dziedzin prawa za wyjątkiem spraw karnych, w których honorarium uzgadniane jest każdorazowo indywidualnie z klientem. Rabat dotyczy w szczególności spraw z zakresu: prawa cywilnego (umowy, spadki, odszkodowania, procesy cywilne), prawa pracy (np. rozwiązywanie i nawiązywanie umów o pracę, nadgodziny, zmiana warunków pracy lub płacy etc.), gospodarczego (windykacja należności, zakładanie spółek prawa handlowego, doradztwo korporacyjne, negocjacje umów etc.), rodzinnego (alimenty, rozwody, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej etc.), autorskiego, administracyjnego (prawo budowlane, wodne, ochrony środowiska etc.), sprawy dotyczące cudzoziemców (zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę, uzyskiwanie obywatelstwa etc.). (od 2017-06-15)